Værdipapirhandelsloven § 12

  1. § 12
    Bestyrelsen for et selskab omfattet af § 7, stk. 1, skal bestå af mindst 5 personer.
  2. Stk. 2.
    Et selskab omfattet af § 7, stk. 1, må ikke uden Finanstilsynets godkendelse indgå aftaler om outsourcing eller andre forhold af vidtrækkende betydning med andre virksomheder vedrørende drift af et reguleret marked, værdipapirclearingvirksomhed og registreringsvirksomhed samt betalingsformidling.
  3. Stk. 3.
    Et selskab omfattet af § 7, stk. 1, kan ikke fusionere med et andet selskab uden Finanstilsynets godkendelse.