Vækstfremmerafgiftsloven § 9

  1. § 9
    Fremstillingsvirksomheder skal føre regnskab over fremstilling af afgiftspligtige varer, tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer. Virksomhederne skal holde lageret af afgiftsberigtigede varer adskilt fra lageret af uberigtigede varer.
  2. Stk. 2.
    Andre registrerede virksomheder skal føre regnskab over tilgang af uberigtigede varer og udlevering samt forbrug af afgiftspligtige varer.
  3. Stk. 3.
    Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler for de registrerede virksomheders regnskabsførelse.