Vækstfremmerafgiftsloven § 29

  1. § 29
    Med steder uden for EU sidestilles med hensyn til bestemmelserne i denne lov Færøerne og Grønland samt Københavns Frihavn.