Vækstfremmerafgiftsloven § 21

  1. § 21
    Skatteministeren kan fastsætte de bestemmelser om kontrolforanstaltninger, der er nødvendige til lovens gennemførelse.