Vækstfremmerafgiftsloven § 18

  1. § 18
    Bestemmelserne i § 9, stk. 2 og 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på erhvervsdrivende, der medbringer afgiftspligtige varer eller varer med indhold af afgiftspligtige bestanddele fra andre EU-lande til brug i egen bedrift.