Vægtafgiftsloven § 2 c

  1. § 2 c
    For køretøjer, som efter deres anvendelse omfattes af flere afgiftssatser, svares afgift efter den højeste sats.