Vægtafgiftsloven § 26

  1. § 26
    Denne lov, der ikke gælder for Færøerne og Grønland, træder i kraft den 1. april 1962.
  2. Stk. 2.
    (Overgangsbestemmelse, udeladt)