Vægtafgiftsloven § 24

  1. § 24
    Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte de fornødne regler til gennemførelse af nærværende lov.