Vægtafgiftsloven § 13

  1. § 13
    Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens opkrævning.