Våbenloven § 7 b

 1. § 7 b
  Det er forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil,
  1. 1) som mellemmand at forhandle eller arrangere transaktioner, som indebærer overførsel af de i § 6, stk. 1, nævnte våben m.v. mellem lande uden for EU, eller
  2. 2) at købe eller sælge de i § 6, stk. 1, nævnte våben m.v. som led i en overførsel mellem lande uden for EU eller i øvrigt arrangere en sådan overførsel som ejer af de nævnte våben m.v.
 2. Stk. 2.
  Forbuddet i stk. 1 gælder ikke handlinger, som foretages i et andet EU-land. Forbuddet gælder heller ikke handlinger, som foretages uden for EU af personer med fast bopæl i udlandet.
 3. Stk. 3.
  Justitsministeren kan bestemme, at stk. 1 skal gælde overførsel af våben og ammunition af enhver art.