Våbenloven § 6 b

 1. § 6 b
  For indgivelse af ansøgning om tilladelse efter denne lov betales 840 kr., jf. dog stk. 7. For følgende tilladelser betales dog ikke:
  1. 1) Tilladelser til ammunition,
  2. 2) tilladelser til piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler,
  3. 3) tilladelser til lyddæmpere og optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr,
  4. 4) ind- og udførselstilladelser,
  5. 5) tilladelser til genopladning,
  6. 6) tilladelser vedrørende de eksplosivstoffer, der er omfattet af forbuddet i § 1,
  7. 7) tilladelser til handlende,
  8. 8) tilladelser til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben,
  9. 9) tilladelser til salutkanoner,
  10. 10) tilladelser til tilskudsberettigede museer i henhold til museumsloven og
  11. 11) tilladelser til udenlandske embedsmænd, der udfører opgaver i Danmark efter artikel 17 og 18 i Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet.
 2. Stk. 2.
  Afgiften nedsættes til det halve, hvis ansøgeren i forvejen har en våbentilladelse, for hvilken der er betalt fuld afgift.
 3. Stk. 3.
  En våbentilladelse kan kun omfatte ét våben. Justitsministeren kan dog fastsætte regler om, at visse tilladelser kan omfatte flere våben.
 4. Stk. 4.
  Såfremt indehaveren af en våbentilladelse til et bestemt våben udskifter våbenet, skal der udstedes ny tilladelse.
 5. Stk. 5.
  Skifter indehaveren af en våbentilladelse navn, adresse eller skytteforening, kan der afgiftsfrit udstedes ny våbentilladelse med samme gyldighed som den oprindelige tilladelse.
 6. Stk. 6.
  Er en tilladelse beskadiget eller bortkommet, kan der udstedes tilladelse med samme gyldighed som den oprindelige tilladelse mod betaling af 200 kr.
 7. Stk. 7.
  For meddelelse af tilladelse efter denne lovs § 4 c, stk. 1, betales 5.000 kr.