Ungdomsboligloven § 5

  1. § 5
    Tilsagnsmodtageren skal lade tinglyse deklaration på ejendommen om, at boligerne er omfattet af denne lov. Påtaleberettiget efter deklarationen er kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ejendommen ligger.