Ungdomsboligloven § 3

  1. § 3
    Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om, at ungdomsboligbyggerier i visse geografiske områder har fortrinsret frem for andre ved fordeling af støtten, under hensyntagen til ungdomsboligbehovet i områderne, jf. § 1.