Ungdomsboligloven § 20

  1. § 20
    Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om de i § 13 nævnte forhold.