Ungdomsboligloven § 18

  1. § 18
    Ved lejeaftalens indgåelse skal udlejeren skriftligt oplyse lejeren om, at lejeforholdet er omfattet af denne lov.