Ungdomsboligloven § 17

  1. § 17
    Reglerne om tilbudspligt i kapitel XVI i lov om leje finder ikke anvendelse for boliger etableret efter denne lov.