Udstykningsloven § 43

  1. § 43
    Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om art og anbringelse af skelmærker, om indmåling af skel m.v. samt om tilknytning af målingen til det fælles referencenet.