Udstykningsloven § 42

  1. § 42
    Aftaler om beliggenheden af skel kan ikke tinglyses uden Geodatastyrelsens godkendelse.