Udstykningsloven § 41

  1. § 41
    §§ 35-40 gælder ikke i Københavns Kommune.