Udstykningsloven § 4

  1. § 4
    Ved et umatrikuleret areal forstås i denne lov et areal, der
    1. 1) ikke er optaget i matriklen eller
    2. 2) er optaget i matriklen uden matrikelbetegnelse.
  2. Stk. 2.
    Ved en umatrikuleret ejendom forstås i denne lov et umatrikuleret areal, der udgør en ejendomsretlig enhed.