Udstykningsloven § 2

  1. § 2
    Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov
    1. 1) ét matrikelnummer eller
    2. 2) flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet.
  2. Stk. 2.
    Hvis der til et matrikelnummer hører andel i en fælleslod, udgør andelen en del af den samlede faste ejendom.