Udstykningsloven § 12

  1. § 12
    Geodatastyrelsens afgørelser efter denne lov kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.