Udstykningsloven § 10

  1. § 10
    Matrikelmyndigheden er Geodatastyrelsen.