Udstykningsloven § 1

  1. § 1
    Matrikelbetegnelsen for et areal består af matrikelnummer og ejerlav.