Udstationeringsloven § 7 a

 1. § 7 a
  En udenlandsk virksomhed, der udstationerer lønmodtagere til Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, skal anmelde følgende oplysninger til Erhvervsstyrelsen:
  1. 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.
  2. 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.
  3. 3) Sted for levering af tjenesteydelsen.
  4. 4) Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.
  5. 5) Virksomhedens branchekode.
  6. 6) Identiteten af lønmodtagere, som virksomheden udstationerer, og udstationeringsperiodens varighed.
  7. 7) Oplysninger om eventuel momsregistrering i hjemlandet.
  8. 8) Oplysninger om socialsikringsforhold for de lønmodtagere, der er anmeldt oplysninger om efter nr. 6.
  9. 9) Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.
 2. Stk. 2.
  En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser uden at beskæftige lønmodtagere eller uden at udstationere lønmodtagere til Danmark, skal anmelde følgende oplysninger til registrering i Erhvervsstyrelsen:
  1. 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.
  2. 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.
  3. 3) Sted for levering af tjenesteydelsen.
  4. 4) Virksomhedens branchekode.
  5. 5) Oplysninger om eventuel momsregistrering i hjemlandet.
  6. 6) Oplysninger om socialsikringsforhold i hjemlandet.
  7. 7) Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.
 3. Stk. 3.
  En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser, uden at betingelserne for udstationering er opfyldt, jf. § 4, skal anmelde følgende oplysninger til Erhvervsstyrelsen:
  1. 1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.
  2. 2) Dato for påbegyndelse og afslutning af tjenesteydelsen.
  3. 3) Sted for levering af tjenesteydelsen.
  4. 4) Kontaktperson for virksomheden. Kontaktpersonen skal udpeges af virksomheden blandt de personer, der arbejder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelsen.
  5. 5) Virksomhedens branchekode.
  6. 6) Identiteten af de lønmodtagere, der udfører den pågældende tjenesteydelse, og varigheden af beskæftigelsen.
  7. 7) Oplysninger om eventuel momsregistrering i hjemlandet.
  8. 8) Oplysninger om socialsikringsforhold i hjemlandet for de lønmodtagere, der er anmeldt oplysninger om efter nr. 6.
  9. 9) Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelsen med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.
 4. Stk. 4.
  Anmeldelse efter stk. 1-3 skal ske efter lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen.
 5. Stk. 5.
  Oplysninger, der er anmeldt efter stk. 1-3, kan alene anvendes til
  1. 1) danske myndigheders kontrol af, om virksomheder overholder lovgivningen i forbindelse med arbejde i Danmark,
  2. 2) danske myndigheders kontrol af overholdelse af betingelserne for at udstationere til Danmark,
  3. 3) sagsbehandling i Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede og
  4. 4) statistik om udenlandske virksomheder og udstationerede lønmodtagere.
 6. Stk. 6.
  Oplysningerne efter stk. 1-3 skal anmeldes, senest samtidig med at leveringen af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest førstkommende hverdag efter ændringen.
 7. Stk. 7.
  Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om anmeldelse af oplysninger efter stk. 1-6, herunder om, hvilke forhold anmeldere kan eller skal registrere i styrelsens it-system, og brugen af dette system.