Udlodningsloven § 8

 1. § 8
  Sundheds- og Ældreministeriet fordeler udlodningsmidlerne til modtagere omfattet af gruppe 1 på følgende måde:
  1. 1) 41,3 mio. kr. til driftsstøtte til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer.
  2. 2) 2,9 mio. kr. til driftsstøtte til mindre landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer.
  3. 3) 28,2 mio. kr. til driftsstøtte til ældreorganisationer.
 2. Stk. 2.
  De puljer, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, fordeles af sundhedsministeren, efter at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, og regler for puljernes anvendelse.
 3. Stk. 3.
  Den pulje, der er nævnt i stk. 1, nr. 3, fordeles af ældreministeren efter fordelingsaftaler og beregningsmodeller med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.