Udlodningsloven § 6

  1. § 6
    Miljø- og Fødevareministeriet modtager 18,6 mio. kr. af udlodningsmidlerne til en pulje, der fordeles som driftsstøtte til natur- og friluftsorganisationer. Midlerne fordeles af Friluftsrådet.
  2. Stk. 2.
    Friluftsrådet kan efter ansøgning modtage driftsstøtte fra puljen.
  3. Stk. 3.
    Forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen og de til enhver tid gældende statslige regler og retningslinjer for tilskudsadministration gælder ved administration og fordeling af den pulje, der er nævnt i stk. 1.