Udligningsloven § 17 c

  1. § 17 c
    Social- og indenrigsministeren yder et årligt tilskud på 3,5 mia. kr. til kommunerne.
  2. Stk. 2.
    Af tilskuddet efter stk. 1 fordeles 1,5 mia. kr. til alle kommuner efter indbyggertal. Resten af tilskuddet er beregnet efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og højt strukturelt underskud efter det opgjorte grundlag i tilskudsudmeldingen for 2020 pr. 25. september 2019. Tilskud reguleres herefter med udviklingen i befolkningen i kommunerne.