Udleveringsloven § 55

  1. § 55
    Loven træder i kraft den 15. februar 2020, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af § 25, stk. 3, nr. 8.