Udleveringsloven § 47

  1. § 47
    Rettens beslutning om at udstede en europæisk arrestordre træffes ved kendelse. Kendelsen kan kæres i overensstemmelse med retsplejelovens § 969, stk. 1 og 2.
  2. Stk. 2.
    Beslutninger efter stk. 1 kan omgøres, når nye oplysninger foreligger.