Udleveringsloven § 38

 1. § 38
  Udlevering kan ikke ske, før rettens beslutning herom er endelig.
 2. Stk. 2.
  Udlevering skal gennemføres, snarest muligt efter at rettens beslutning herom er endelig, og så vidt muligt inden for følgende frister:
  1. 1) 5 dage i sager om udlevering til et nordisk land.
  2. 2) 10 dage i sager om udlevering til medlemsstater i Den Europæiske Union.
  3. 3) 30 dage i sager om udlevering til stater uden for Norden og Den Europæiske Union.
 3. Stk. 3.
  For at sikre gennemførelsen af en udlevering kan de i retsplejelovens kapitel 69 om anholdelse og kapitel 70 om varetægtsfængsling omtalte retsmidler anvendes. Fængsling, som er sket efter denne bestemmelse, skal ophæves, hvis udlevering ikke har fundet sted inden udløbet af fristen i stk. 2. I særlige tilfælde kan retten dog forlænge denne frist.