Udlændingeloven § 58 i

 1. § 58 i
  Politiet videregiver straks fingeraftryk, der er optaget af udlændinge over 14 år i medfør af § 40 a, stk. 1, til det centrale Eurodac-system. Politiet kan endvidere videregive fingeraftryk, der er optaget af udlændinge over 14 år i medfør af § 40 a, stk. 2, nr. 1, til det centrale Eurodac-system med henblik på at kontrollere, om udlændingen tidligere har indgivet ansøgning om asyl i et andet EU-land. 1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse, hvis udlændingen er statsborger i et andet EU-land eller et tredjeland, om hvilket der er fastsat nærmere regler i medfør af § 58 e.
 2. Stk. 2.
  Sammen med fingeraftryk optaget i medfør af § 40 a, stk. 1, nr. 1, videregiver politiet til det centrale Eurodac-system oplysninger om
  1. 1) sted og dato for udlændingens indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter § 7,
  2. 2) udlændingens køn,
  3. 3) udlændingens udlændingenummer eller andet referencenummer,
  4. 4) datoen for optagelsen af udlændingens fingeraftryk,
  5. 5) operatørens brugernavn og
  6. 6) datoen for udlændingens ankomst, hvis der er tale om en overførsel efter artikel 22 i Dublinforordningen.
 3. Stk. 3.
  Sammen med fingeraftryk optaget i medfør af § 40 a, stk. 1, nr. 2, videregiver politiet til det centrale Eurodac-system oplysninger om
  1. 1) sted og dato for pågribelsen af udlændingen og
  2. 2) de i stk. 2, nr. 2-5, nævnte oplysninger.
 4. Stk. 4.
  Sammen med fingeraftryk optaget i medfør af § 40 a, stk. 2, nr. 1, videregiver politiet til det centrale Eurodac-system oplysninger om udlændingens udlændingenummer eller andet referencenummer.
 5. Stk. 5.
  Politiet modtager og kontrollerer oplysninger modtaget fra det centrale Eurodac-system.
 6. Stk. 6.
  Datatilsynet fører her i landet tilsyn med behandlingen og anvendelsen af de oplysninger, der er videregivet og modtaget efter reglerne i Eurodac-forordningen.