Udlændingeloven § 18 a

  1. § 18 a
    En opholdstilladelse bortfalder, når en udlænding erhverver dansk indfødsret.
  2. Stk. 2.
    En udlænding, hvis danske indfødsret er blevet frakendt ved dom efter § 8 A i lov om dansk indfødsret, kan generhverve den opholdstilladelse, der er bortfaldet efter stk. 1.
  3. Stk. 3.
    Generhvervelse efter stk. 2 er betinget af, at der ikke ville være grundlag for at inddrage den opholdstilladelse, der er bortfaldet efter stk. 1, jf. § 19.