Udbygningsloven § 1

  1. § 1
    Lov nr. 415 af 13. juni 1973 om anlæg af lufthavn på Saltholm