Lov om Udbetaling Danmark § 4

  1. § 4
    Borgere, der modtager kontante ydelser og økonomiske tilskud på sagsområder, der varetages af Udbetaling Danmark efter § 1, skal oplyse om ændringer, der kan have betydning for udbetalingen af ydelserne og tilskuddene.