TV-overvågningsloven § 4 d

 1. § 4 d
  En kommune må kun behandle billedoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning omfattet af §§ 2 a eller 2 c, hvis
  1. 1) den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til behandlingen eller
  2. 2) behandlingen sker med henblik på at fremme trygheden for personer, som færdes i det tv-overvågede område.
 2. Stk. 2.
  Optagelser som nævnt i stk. 1 må videregives i de tilfælde, der er nævnt i § 4 c, stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Optagelser som nævnt i stk. 1 skal slettes, senest 30 dage efter at optagelserne er foretaget.