Tonnageskatteloven § 12

  1. § 12
    Nettofinansudgifter efter eventuel fradragsbeskæring i selskabsskattelovens §§ 11 B og 11 C og nettofinansindtægter beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler.
  2. Stk. 2.
    Gevinst og tab på kontrakter (terminskontrakter m.v.), som tjener til sikring af driftsindtægter og driftsudgifter omfattet af § 10, henføres til den indkomst, som er sikret.