Tolkeloven § 7

 1. § 7
  Der etableres en statslig tolkemyndighed under Social- og integrationsministeren. Tolkemyndigheden har ansvaret for tilrettelæggelse af tolkning efter denne lov.
 2. Stk. 2.
  Tolkemyndigheden fører tilsyn med løsning af opgaver efter denne lov, jf. § 14.
 3. Stk. 3.
  Tolkemyndigheden understøtter udvikling af tolkeområdet.
 4. Stk. 4.
  Tolkemyndigheden etablerer og driver en internetbaseret løsning, hvor tolkebrugeren kan ansøge om tolkning og vælge mellem godkendte leverandører til den konkrete opgave.
 5. Stk. 5.
  Tolkemyndigheden iværksætter forsøg med udvikling af tolkeområdet.