Tolkeloven § 14

 1. § 14
  Tolkemyndigheden fastsætter og offentliggør de kvalitetsmæssige krav, der stilles til leverandører af tolkning, herunder uddannelseskrav.
 2. Stk. 2.
  Leverandører af tolkning udvælges via udbud. Tolkemyndigheden skal tilrettelægge udbuddet, så der skabes grundlag for, at borgerne kan vælge mellem forskellige leverandører.
 3. Stk. 3.
  Leverandørerne kan benytte underleverandører, hvis disse lever op til kvalitetskravene i stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Social- og integrationsministeren fastsætter regler om udbud, indgåelse af kontrakter, principper for takstfastsættelse, opgørelse af tolketimer, tolkeformer, tilsyn med leverandører m.v.
 5. Stk. 5.
  En bruger af den fælles tolkeløsning kan via tolkemyndigheden vælge, hvilken af tolkeleverandørerne efter stk. 2 der skal udføre tolkningen.