Tolkeloven § 2

  1. § 2
    Hjælp efter denne lov kan ikke medtages til udlandet, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af stk. 1.