Toldloven § 44

  1. § 44
    Ejeren af en frihavn skal vederlagsfrit opføre og vedligeholde gitre og andre afspærringer, som efter told- og skatteforvaltningens skøn er nødvendige for bevogtningen.
  2. Stk. 2.
    Ejeren af frihavnen skal endvidere opføre og vedligeholde de for told- og skatteforvaltningen nødvendige bygninger og lokaler. Toldlokaler ved indgangen til frihavnen, toldporte og brovægte stilles vederlagsfrit til rådighed for told- og skatteforvaltningen. For benyttelsen af andre bygninger og lokaler betaler told- og skatteforvaltningen en afgift, der fastsættes efter kostprisprincippet.
  3. Stk. 3.
    Sædvanlig indre vedligeholdelse af de i stk. 2 nævnte bygninger og lokaler påhviler told- og skatteforvaltningen.