Toldloven § 2

  1. § 2
    Varer, der føres ind i, transiterer eller føres ud af det danske toldområde, behandles efter EU's retsakter, herunder EU-toldkodeksen. Der svares told i henhold til disse retsakter.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren kan fastsætte regler for anvendelsen af stk. 1.