Toldloven § 11 a

  1. § 11 a
    Told- og skatteforvaltningen opkræver punktafgift af tobaksvarer, som rejsende medfører i en mængde ud over den, der kan indføres afgiftsfrit ved indrejse i det danske toldområde fra EU-medlemsstater, i det omfang der i henhold til EU's traktater om disse landes tiltrædelse af EU eller i direktiver vedtaget af EU kan opkræves punktafgifter. Told- og skatteforvaltningen foretager den fornødne kontrol hermed.
  2. Stk. 2.
    Tobaksvarer, som rejsende indfører i en mængde ud over den, der kan indføres afgiftsfrit, skal angives til told- og skatteforvaltningen ved indrejse i det danske toldområde fra et af de i stk. 1 nævnte lande.
  3. Stk. 3.
    Skatteministeren kan fastsætte regler om anvendelsesområdet for stk. 1 og 2 samt regler, der ophæver bestemmelserne.