Toldloven § 11

 1. § 11
  Told- og skatteforvaltningen opkræver punktafgifter af punktafgiftspligtige varer, som rejsende medfører ved indrejse i det danske toldområde fra et andet sted i EU's toldområde, ud over hvad der kan anses for at være indført til eget brug. Told- og skatteforvaltningen fører den fornødne kontrol hermed.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen opkræver punktafgifter af punktafgiftspligtige varer, som sendes til privatpersoner i det danske toldområde fra et andet sted i EU's toldområde. Told- og skatteforvaltningen fører den fornødne kontrol hermed.
 3. Stk. 3.
  Told- og skatteforvaltningen opkræver punktafgift af mineralolie, som rejsende medfører til eget brug på anden måde end i køretøjets brændstoftank eller i en egnet reservedunk ved indrejse i det danske toldområde fra et andet sted i EU's toldområde. Told- og skatteforvaltningen fører den fornødne kontrol hermed.
 4. Stk. 4.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte retningslinier til brug for vurderingen af, om de i stk. 1 og 2 anførte varer kan anses for at være til eget brug.