Toldloven § 10 e

  1. § 10 e
    Skatteministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om opbevaring af de i medfør af §§ 10 c og 10 d indsamlede oplysninger og om videregivelse af disse oplysninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.