Toldloven § 10

  1. § 10
    Told- og skatteforvaltningen opkræver told og afgifter af varer, som ikke er i fri omsætning i EU's toldområde, og som indføres i det danske toldområde, og fører det fornødne tilsyn og kontrol i forbindelse hermed.
  2. Stk. 2.
    Told- og skatteforvaltningen opkræver eller tilbagebetaler told og afgifter af varer, som udføres fra det danske toldområde med henblik på udførsel fra EU's toldområde, og fører det fornødne tilsyn og kontrol i forbindelse hermed.
  3. Stk. 3.
    Skatteministeren kan fastsætte regler for kontrol med og toldbehandling af de i stk. 1-2 omhandlede varer i overensstemmelse med EU's bestemmelser herom.