Tobaksafgiftsloven § 5

  1. § 5
    Autoriserede virksomheder kan mod fuld sikkerhed få kredit ved køb af stempelmærker til cigaretter på 1 måned og til røgtobak på 1 måned og 25 dage. Sker betaling ikke rettidigt, forrentes beløbet efter § 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. Såfremt stempelmærkerne skal påsættes pakninger i et andet EU-land, kan virksomheden få en yderligere kredit svarende til stempelmærkernes og varernes normale forsendelsestid til og fra det pågældende land. Skatteministeren kan fastsætte kredittiden for lande eller landegrupper.
  2. Stk. 2.
    Den i stk. 1 nævnte kredittid kan efter anmodning, og såfremt der er tale om særlige omstændigheder, forlænges. De nærmere regler for forlængelse af kredittiden fastsættes af told- og skatteforvaltningen.