Tobaksafgiftsloven § 30

  1. § 30
    Kun virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, må erhverve og handle med råtobak, ligesom råtobak kun må sælges til sådanne virksomheder.
  2. Stk. 2.
    Såfremt den tilstedeværende beholdning råtobak er mindre end beholdningen efter regnskabet, skal der betales et beløb svarende til afgiften af de varer, der efter told- og skatteforvaltningens skøn kunne fremstilles af de manglende varer. Såfremt virksomheden ikke kan godkende told- og skatteforvaltningens beregning af afgiftstilsvaret, finder bestemmelserne i §§ 5, 7 og 8, nr. 3, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. tilsvarende anvendelse.