Tobaksafgiftsloven § 11

 1. § 11
  Autoriserede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde og omsætning for en afgiftsperiode på en måned for de varer, der er udleveret fra virksomheden i perioden, med tillæg af svind og lign, jf. dog § 29.
 2. Stk. 2.
  Registrerede varemodtagere skal opgøre den afgiftspligtige mængde og omsætning for en afgiftsperiode som de varer, der er tilført virksomheden i perioden.
 3. Stk. 3.
  I andre tilfælde er den afgiftspligtige mængde og omsætning de varer, som en virksomhed eller person har erhvervet eller modtaget i hvert enkelt tilfælde.
 4. Stk. 4.
  Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af told- og skatteforvaltningen.