Lov om tjenestemandspension § 16

  1. § 16
    Retten til børnepension og børnepensionstillæg efter § 14 vedvarer indtil barnets fyldte 21. år.